ნინო ახობაძე

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: ოფთალმოლოგია