ელენე ჭანტურია

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: ოფთალმოლოგია