ნანა ჩაუშბა

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: ოჯახის ექიმი