მაია პარკაია

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: გინეკოლოგია