გრიგოლ ლეჟავა

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: ქირურგია


კანი და რბილი ქსოვილების ონკოქირურგი