ირმა აზდარიდი-ადეიშვილი

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: რადიოლოგია