სალომე ვაშალომიძე

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: ფსიქიატრია