ნანა ენუქიძე

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: გინეკოლოგია