ტექნიკური დეპარტამენტი

ტექნიკური დეპარტამენტი უზრუნველყოფს კლინიკის ტექნიკურ მომსახურებას.  დეპარტამენტი მოიცავს: ლოჯისტიკის განყოფილებას, საწყობს,  კომპიუტერული მომსახურების სამსახურს,  ტექნიკური მომსახურების სამსახურს