მაია დათაშვილი

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია


განათლება

1998-2003 წწ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „სამკურნალო საქმე“

2003- 2004 წწ. კლასიკური ტრადიციული მედიცინის აკადემია „სამკუნალო ფაკულტეტი“

2006 2012 წწ. თსსუ დიპლომის შემდგომი განათლება პროფესიული მზადების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ისნტიტუტი (საექიმო სპეციალობის მაძიებელი - შინაგანი მედიცინა - ენდოკრინოლოგია)

 

სამუშაო გამოცდილება

2005 – 2006 წწ აფთიაქი შპს „უნივერსალი“ ოპერატორი

2007-2009 წწ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია, ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამმართველო - წამყვანი სპეციალისტი.

2009 – 2010 წწ აკად. ო. ღუდუსაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი - პრეჰოსპიტალური სამსახური - უმცროსი ექიმი.

2010 – 212 წწ შპს „რეფერალური დახმარების ცენტრი“ - ექიმი კორდინატორი.

 

სერტიფიკატები

2009 წ. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო ცენტრი (BLS, ALS, BTLS, ATLS)

2010წ. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრი (CPR AED)

2012 წ. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრი (PHTLS)

2012 წ. საქართველოს, შრომის ჯანმრეთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭო - სახელმწიფო სერთიფიკატი - ნებადართული სპეციალობა - ენდოკრინოლოგია