თამარ ყანდაშვილი - პროფესორი

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: გასტროენტეროლოგია