ციური ბობოხიძე

ფილიალი:

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია


განათლება

 • 1959 - 1965 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
 • 1973 - 1975 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგიის კათედრა - კლინიკური ორდინატურა
 • 1975 - 1979 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგიის კათედრა - ასპირანტურა

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 1966 - 1970 ქალაქის პირველი კლინიკური საავადმყოფოს ენდოკრინოლოგიური განყოფილება - კონსულტანტი-ენდოკრინოლოგი
 • 1970 - 1973 ქ. თბილისის მე-4 სამმართველოს საავადმყოფო - ენდოკრინოლოგიური განყოფილების გამგე
 • 1973 - 1975 თბილისის N1 კლინიკური საავადმყოფოს ენდოკრინოლოგიური განყოფილება - ექიმი-ენდოკრინოლოგი
 • 1983 - 1996 თბილისის N1 კლინიკური საავადმყოფო - ენდოკრინოლოგიური განყოფილების გამგე
 • 1996 - 2011 აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი” - დირექტორის მოადგილე
 • 1999 აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი” - დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
 • 1996 - დღემდე  აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი„ენმედიც”- ექიმი ენდოკრინოლოგი

 

პედაგოგიური გამოცდილება

 • 2006 - დღემდე  დავით აღმაშენებლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიური კათედრის სრული პროფესორი - მიმართულება ენდოკრინოლოგია
 • 2007 - 2010 საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი, მიმართულება ენდოკრინოლოგია

 

პუბლიკაცია

     15 სამეცნიერო ნაშრომი

 

სერტიფიკატები

 • 2001 - სახელმწიფო სერტიფიკატი - სპეციალობა ენდოკრინოლოგია
 • 2001 - სახელმწიფო სერტიფიკატი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის ორგანიზაცია
 • 2007 - 2015 Annual Meetings of The European Association for the Study of Diabetes
 • Annual Congresses of the European Thyroid Association

 

ორგანიზაციების წევრობა

 • საქართველოს დიაბეტური ასოციაცია „სადა“
 • საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოება
 • European Association for the Study of Diabetes
 • European Thyroid Association

 

ენები

    ქართული, რუსული, ინგლისური