ვენერა ცეცხლაძე

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: ოტო რინოლარინგოლოგია