ნონა შამანაძე

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია