თეონა ჩანგელია

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: რადიოლოგია