ნუგზარ ბეზერაშვილი

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ოტორინოლარინგოლოგია