თამარ გერსამია

ფილიალი: სათაო ოფისი

მიმართულებები: ჰემატოლოგია