თამარ გერსამია

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ჰემატოლოგია