ირინა ღუდუშაური

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია


განათლება

 • 1974 – 1980 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
 • 1985 – 1987 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგიის კათედრა - კლინიკური ორდინატურა
 • 1987 – 1990 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგიის კათედრა - ასპირანტურა

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 1981 - 1985 ქ. მცხეთის რაიონული საავადმყოფო - ექიმი-თერაპეტი
 • 1990 - 2006 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი - ენდოკრინოლოგიის კათედრის ასისტენტი
 • 1990 - 1996 ქალაქის პირველი კლინიკური საავადმყოფოს ენდოკრინოლოგიური განყოფილება - ექიმი-ენდოკრინოლოგი
 • 1996 - დღემდე  აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი”- ექიმი-ენდოკრინოლოგი
 • 2006 - დღემდე  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი - მოწვეული პედაგოგი ენდოკრინოლოგი

 

პედაგოგიური გამოცდილება

 • 1990 - 2006 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი - დიპლომისშემდგომი განათლება, მიმართულება  ენდოკრინოლოგია
 • 2006 - დღემდე  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი - დიპლომისშემდგომი განათლება, მიმართულება ენდოკრინოლოგია

 

პუბლიკაცია

 • Влияние длительной компенсации сахарного диабета на развитие диабетической ретинопатии, 1989г.
 • ზოგადი სიმსუქნის ეტიოპათოგენეზის ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს სამედიცინო მოამბე 1990
 • ენდემური ჩიყვის გავრცელების დინამიკა საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში 1985-1991 წლებში. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1992
 • ჰორმონალური სტატუსის მონაცემები რადიოლოგიური გამოკვლევით სიმსუქნით დაავადებულებში. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1992
 • სიმსუქნით დაავადებულთა პიროვნული ნიშნების გამოკვლევა ლუშერის ფერადი ტესტით. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1992
 • ფიქსირებული განწყობის ტიპებისა და ქვეტიპების განაწილება სიმსუქნით დაავადებულ პირებში. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1992
 • სიმსუქნით დაავადებულთა ინტერპერსონალური დიაგნოსტიკა ლიბის მეთოდით., ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1993
 • სიმსუქნით დაავადებულთა პიროვნული ნიშნების გამოკვლევა აიზენკის კითხვარის გამოყენებით. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამედიცინო შრომათა კრებული 1993
 • შაქრიანი დიაბეტის მეტაბოლიზმის ხანგრძლივი და სხვადასხვა ხარისხის კომპენსაციის გავლენა დიაბეტური რეტინოპათიის განვითარებაზე. მედიცინის და ბიოლოგიის აქტუალური საკითხები 1998
 • შაქრიანი დიაბეტის გართულებათა ეპიდემიოლოგია საქართველოში. მედიცინის და ბიოლოგიის აქტუალური საკითხები 1998
 • Diabetic foot complications incidence in Georgia, The European Association for the Study of Diabetes. Abstract volume of 35th annual meeting. Brussels 1999
 • ქვემო კიდურების დიაბეტური გართულებების სიხშირე საქართველოში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის შრომათა კრებული 2000წ.
 • დიაბეტური რეტინოპათია და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ გართულებების სიხშირე ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის დროს. თეორიული და კლინიკური მედიცინის ნარკვევები. დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია 2000წ.
 • ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა და მკურნალობით მიღწეული კმაყოფილება შაქრიანი დიაბეტის დროს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, სერ. ბიოლოგია 2003
 • A rare sunchronous presentation of aldosterone producing adenoma and multifocal papillary thyroid microcarcinoma. Endocrine Abstracts (2016) 40 P23 / DOI:10. 1530/endoabs.40.P23 

 

სერტიფიკატები

 • 1990 - უმაღლესი საკვალიფიკაციო კატეგორია
 • 2001 - სახელმწიფო სერტიფიკატი - სპეციალობა ენდოკრინოლოგია
 • 1994 – EASD Postgraduate Education Programme – IDF twinning programme between Israel and Georgia
 • 2000 – Fourth International Conference “Diabetes in the New Millennium”
 • 2001 – Endocrinology Courses – Novo Nordisk / LifeScane Russian Education and Training Unit
 • 2002 – 2010 Annual Meetings of The European Association for the Study of Diabetes
 • 2014 – 50th Annual Meeting of The European Association for the Study of Diabetes
 • 2015 – 17th European Congress of Endocrinology

 

ორგანიზაციების წევრობა

 • საქართველოს დიაბეტური ასოციაცია „სადა“
 • საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოება
 • European Association for the Study of Diabetes

 

ენები

        ქართული, რუსული, ინგლისური