ეკატერინე გაბედავა

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: გინეკოლოგია