ნინო სიჭინავა

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია