ნონა ჭანტურია - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ფილიალი: წინანდლის ქ. #9

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია


განათლება

 • 1983 1989წ. თსსუ პედიატრიული ფაკულტეტი.
 • 1989 1990წ. ექიმთა  დახელოვნების ინსტიტუტის  ბაზაზე არსებულ  ქ. ქუთაისის ბავთშვთა სავადმყოფოს კლინიკური ორდინატორი.
 • 1999 2001წ. თსსუ დიპლომის შემდგომი  განათლების  სახელმწიფო  სამედიცინო აკადემიის ასპირანტი_ნაშრომი „პუბერტატის პერიოდის  თავისებურებანი შაქრიანი დიაბეტის ტიპი  1-ით დაავადებულ მოზარდ გოგონებში“
 • ნაშრომი  შესრულებულია_  აკადემიკოს ვ. ივერიელის სახელობის „ენდოკრინოლოგია _მეტაბოლოგია _დიეტოლოგის  „ცენტრი „ენმედიცის და ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/ვ ინსტიტუტის ბაზაზე.
 • 1998 2001წ.  საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 1992 1993წ. ქ.ქუთაისის ტუბდისპანსერიის ექიმი  პედიატრ ფთიზიატრი  .
 • 1993 1995წ. ქ. თბილისის მთავრობის სახელმწიფო  რეზიდენციის ექიმი .
 • 1995 1997წ. თსსუ ექსპერიმენტული  და კლინიკური მედიცინის ბაზაზე არსებული  ვირუსულ ჰეპატიტების დაგნოსტიკისა და მკურნალობის , პროფილაკტიკის შემსწავლელი კათედრის  უმცროსი მეცნიერ მუშაკი.
 • 1997 1999წ. აკადემიკოს ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია_  მეტაბოლოგია_დიეტოლოგის კლინიკა ,, ენმედიცის“ ბავშვთა ენდოკრინოლოგიური განყოფილების ექიმი   ბავშვთა  ენდოკრინოლოგი.
 • 1996წ. დღემდე  აკადემიკოს  ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია   მეტაბოლოგია დიეტოლოგიის ცენტრი  შპს  „ ენმედიცი „ ის  ექიმი ენდოკრინოლოგი.
 • 2016წ. ივლისიდან დღემდე  აზერბაიჯანის სახელმწიფოს  ქ . განჯაში მუშაობს  კლინიკა „ახალი განჯა „ ბაზაზე არსებული ენდოკრინოლოგიურ განყოფილებაში  ექიმ ენდოკრინოლოგად.
 • 2017წ. ივნისიდან   დღემდე მუშაობს პრფ:ი. მგალობლიშვილის  სახელობის „ჯამრთელობის ცენტრი“  ის  ბაზაზე არსებულ ხელოვნური განაყოფიერების და რეპროდუქციული ფუნქციის კლინიკა „დომინანტში“  ექიმ ენდოკრინოლოგის თანამდებობაზე.

 

პედაგოგიური გამოცდილება

 • 1998 2001წ. საქართველოს ღია ჰუმანიტარული  უნივერსიტეტის  სახელმწიფო  ფაკულტეტის ლექტორი   კითხულობს ლექციებს „ენდოკრინოლოგი“
 • 2001 2005წ. მიენიჭა  „დოცენტის“ წოდება საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ბაზაზე და აღნიშნულ პერიოდში კითხულობს ლექციებს „სასამართლო მედიცინა“ ში და „ენდოკრინოლოგია“ ში.
 • 2005 - 2010წ. თსუ.  „მეტეხი“  ის  ასოცირებულ  პროფესორის  წოდებით კითხულობს ლექციებს  იურიდიულ  და სამკურნალო ფაკულტეტზე . „სასამართლო  მედიცინისა“ და  „ენდოკრინოლოგიაში“.

 

სახელმწიფო დიპლომი და სერთიფიკატები

 • 1983 - 1990წ. თსსუ- პადიატრიული ფაკულტეტის  ექიმ პედიატრის სახელმწიფო დიპლომი .
 • 1998 - 2001წ. თსსუ - საქართველოსღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სახელმწიფო დიპლომი.
 • 1998წ. მიენიჭა ექიმი სპეციალისტის დიპლომი ენდოკრინოლოგიაში .
 •  2001წ. მიენიჭა  სახელმწიფო სერთიფიკატი ენდოკრინოლოგიაში საქართველოს შრომის,ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.
 • 2000წ. მიენიჭა სახელმწიფო სერთიფიკატი რეპროდუქციაში
 • 1999წ. თსსუ დიპლომის შემდგომი  განათლების  სახელმწიფო  სამედიცინო აკადემის ასპირანტი .
 • 2001წ. მიენიჭა მედიცინის  მეცნიერებათა კანდიდტის სამეცნიერო ხარისხი .
 • 2006წ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ „უმაღლესი განათლების შესრულებაში საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის  მე-9  პუნქიის შესაბამისად მიენიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
 • 2001 - 2005წ. საქართველოს ღია  ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის დოცენტი .
 • 2005 - 2010წ. თსსუ  „მეტეხის“ის ასოცირებული პროფესორი.
 • 2010წ. დღემდე -იკავებს „ასოცირებული პროფესორის“  თანამდებობას.
 • 2016წ. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მიენიჭა აზერბაიჯანის  სახელმწიფოს სერთიფიკატი „ენდკორინოლოგიაში“ 15-19september2014 EASD –Viena- Austnic CME CERTIFICATE 

 

პუბლიკაცია

 • 1 . Chanturia N. metreveli D, kristesashviliD.Koplataze K. „menstrual disorders in aaolescert girls with diabete. Tupel –Apstractfor 4th international conferencest.vinc declaration PCDG.   2000p. 31. Prague.
 • 2.ჭანტურია ნ.  ,, Georgian medical  Neus” 2000  პუბერტატიული პერიოდის განვითარების თავისებურებაბი შაქრიან დიაბეტი ტიპი  1-ის     შემთხვევაში.
 • 3. ჭანტურია ნ.  ქრისტესაშვილი ჯ.  მეტრეველი დ.  „სქესობრივი განვითარების თავისებურებანი გოგონებში დიაბეტით.  ტიპი1. „რეპროდუქტოლოგი“ 2000 წ.  N1-2
 • 4. ნ. ჭანტურია, ჯ. ქრისტესაშვილი,  ნ. მაისურაძე, ნ. კვაშილავა. „ოვარიულ-მენსტრუალური ფუნქცია მოზარდ გოგონებში დიაბეტის ტიპი -1.“    „რეპროდუქტოლოგი“ 2000 წ.   N3-4
 • 5. ნ. ჭანტურია, კ. კოპლატაძე.  „მენსტრუალური ფუნქცია დიბეტიან გოგონათა ჯგუფში“.   „საქართველოს სამედიცინო მოამბე- 1.. 5-6
 • 6. ნ. ჭანტურია, ჯ. ქრისტესაშვილი.- ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ი. ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქტიული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი „სამეცნიერო შრომების კრებული.“  „ რეპროდუქციული სისტემების მდგომარეობა მოზარდ გოგონებში დიაბეტის ტიპი 1“    2001 წ. 20-22 november- 2014 EASD. CERTIFICATION OF ATTENDANCE Chanturia Nona Sofia- Budapest 23-27  september- 2013 EASD- CERTIFICATION OF ATTENDANCE Nona Chanturia Barcelona- Spain

 

ენები

    ქართული, რუსული, ინგლისური