დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა

 

პროგრამის მიზანია, შაქრიანი (ინსულინმომხმარებელი, არაინსულინმომხმარებელი) და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება, შესაძლო გართულებების თავიდან აცილება და საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
 

პროგრამა მოიცავს:

 • ენდოკრინოლოგის კონსულტაციას
 • დიეტოლოგის კონსულტაციას
 • ანგიოლოგის კონსულტაციას
 • ნევროპათოლოგის კონსულტაციას
 • ოფთალმოლოგის კონსულტაციას
 • კარდიოლოგის კონსულტაციას
 • გლუკოზის განსაზღვრას სისხლში (8-ჯერ)
 • კრეატინინის განსაზღვრას სისხლში
 • მიკროალბუმინურიის განსაზღვრას
 • სისხლის საერთო ანალიზსა და შარდის საერთო ანალიზს
 • ზიმნიცკის სინჯს
 • C-პეპტიდს
 • HOMA-2-ის ინდექსის განსაზღვრას
 • ელექტროკარდიოგრამას
   

პროგრამა აღნიშნულ მომსახურებებს აფინანსებს 240 ლარით, რაც გულისხმობს ინსულინმომხმარებელი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისთვის მკურნალობის ეპიზოდის 70%-ით დაფინანსებას, ხოლო არაინსულინმომხმარებელი პაციენტების მკურნალობის ეპიზოდის 50%-ით დაფინანსებას. სახელმწიფოს 218-ე დადგენილებით განსაზღვრული ბენეფიციარებისთვის კი პროგრამა ფარავს სრულ ღირებულებას. 
 

გადადგი "ნაბიჯი ნჯანმრთელობისკლენ" - ერთად ვმართოდ დიაბეტი