კლინიკა "ენმედიცი" - ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ; (+995) 32 2 774 000 ან (+995) 32 2 771 000

კატეგორიები
დიპლომისშემდგომი სწავლება "რეზიდენტურა"
დიპლომისშემდგომი სწავლება "უმცროსი ექიმი"
გადამზადების კურსები
უწყვეტი პროფესიული განვითარება
გაიდლაინები / პროტოკოლები
ავტორიზებული აფთიაქი - უმცროსი ექიმი

კლინიკა „ენმედიცი“ ჩართულია ექიმთა დიპლომისშემდგომი მზადების პროცესში:

უმცროსი ექიმების რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომი განათლება (პროფესიულ მზადებაში) სარეზიდენტო პროგრამა „ენდოკრინოლოგია“

მოდულები (ახალი პროგრამა):

 • 2.1. ენდოკრინოლოგიის თეორიული საფუძვლები და ენდოკრინულ ჯირკვალთა გამოკვლევის მეთოდები კლინიკაში - 2 თვე
 • 2.2. ჰიპოთალამუს-ჰიპოფიზის კომპლექსის ავადმყოფობანი - 2 თვე
 • 2.3. ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობანი - 3 თვე
 • 2.4 იოდის დეფიციტით გამოწვეული დარღვევები და ფარისებრი ჯირკვლის სხვა ავადმყოფობანი პედიატრიულ ასაკში - 1 თვე
 • 2.5. შაქრიანი დიაბეტი და მეტაბოლური სინდრომი (ნაწილი I) - 3 თვე
 • 3.1. (2.5.) შაქრიანი დიაბეტი და მეტაბოლური სინდრომი (ნაწილი II) - 2.5 თვე
 • 3.2. სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 და მეტაბოლური სინდრომის სხვა გამოვლინებანი პედიატრიულ ასაკში - 1 თვე
 • 3.3. ენდოკრინული სისტემის ავადმყოფობებისა და მეტაბოლიზმის დარღვევათა მართვის ნუტრიციოლოგიური ასპექტები ბავშვთა და მოზრდილთა ასაკში - 0.5 თვე
 • 3.4. თირკმელზედა ჯირკვლების ავადმყოფობანი - 2 თვე
 • 3.5. რეპროდუქციული სისტემის პათოლოგიის ენდოკრინოლოგიური ასპექტები - 2 თვე
 • 3.6. ეპიფიზისა და თიმუსის პათოლოგიის ენდოკრინოლოგიური ასპექტები - 1 თვე
 • 3.7. ენდოკრინული სისტემის მრავლობითი დაზიანებით მიმდინარე დარღვევები - 1 თვე
 • 3.8. კალციუმის მეტაბოლიზმისა და ძვლოვანი სისტემის პათოლოგიის ენდოკრინოლოგიური ასპექტები - 1 თვე

 

მოდულები (ძველი პროგრამა):

 • 2.1 „ენდოკრინოლოგიის თეორიული საფუძვლები და ენდოკრინულ ჯირკვალთა გამოკვლევის მეთოდები კლინიკაში“
 • 2.2 „ჰიპოთალამუს-ჰიპოფიზის კომპლექსის პათოლოგია“
 • 2.3 „ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია“
 • 2.4 „ძვლოვანი სისტემისა და კალციუმის მეტაბოლიზმის პათოლოგია“
 • 2.5 „თირკმელზედა ჯირკვლების პათოლოგია“
 • 3.1 „შაქრიანი დიაბეტი და მეტაბოლური სინდრომი“
 • 3.2 „რეპროდუქციული ენდოკრინოლოგია. სასქესო ჯირკვლების პათოლოგიის ენდოკრინული ასპექტები“
 • 3.3 „ეპიფიზისა და თიმუსის  პათოლოგია“
 • 3.4 „ენდოკრინული სისტემის მრავლობითი დაზიანებით მიმდინარე დარღვევები“ განხორციელება


                Developed by
                MRG web studio