კლინიკა "ენმედიცი" - ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ

კატეგორიები
დირექტორი
დირექტორის მოადგილეები
ფინანსები - ბიუჯეტი
რეგისტრატურა
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
დასუფთავების სამსახური
სერტიფიკატები და ჯილდოები
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი - დირექტორის მოადგილე სამედიცინო დარგში - ზურაბ რობიტაშვილი

დირექტორის მოადგილე სამედიცინო დარგში - ზურაბ რობიტაშვილი                Developed by
                MRG web studio