კლინიკა "ენმედიცი" - ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ

კატეგორიები
დირექტორი
დირექტორის მოადგილეები
ფინანსები - ბიუჯეტი
რეგისტრატურა
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
დასუფთავების სამსახური
სერტიფიკატები და ჯილდოები
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი - გენერალური დირექტორის მოადგილე - ხათუნა კეკელაშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე - ხათუნა კეკელაშვილი                Developed by
                MRG web studio