კლინიკა "ენმედიცი" - ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ

კატეგორიები
დიპლომისშემდგომი სწავლება "რეზიდენტურა"
დიპლომისშემდგომი სწავლება "უმცროსი ექიმი"
გადამზადების კურსები
უწყვეტი პროფესიული განვითარება
გაიდლაინები / პროტოკოლები
ავტორიზებული აფთიაქი
კლინიკა „ენმედიცი“ ჩართულია ექიმთა დიპლომისშემდგომი მზადების პროცესში: თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „ენდოკრინოლოგია“ თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „ლაბორატორიული მედიცინა“ თსსუ-ს აფილირებული დაწესებულება  სარეზიდენტო პროგრამაში „პათოლოგიური ანატომია - კლინიკური პათოლოგია“   სარეზიდენტო პროგრამა      ...
კლინიკა „ენმედიცი“ ჩართულია ექიმთა დიპლომისშემდგომი მზადების პროცესში: უმცროსი ექიმების რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომი განათლება (პროფესიულ მზადებაში) სარეზიდენტო პროგრამა „ენდოკრინოლოგია“ მოდულები (ახალი პროგრამა): 2.1. ენდოკრინოლოგიის თეორიული საფუძვლები და ენდოკრინულ ჯირკვალთა გამოკვლევის მეთოდები კლინიკაში - 2 თვე 2.2. ჰიპოთალამუს-ჰიპოფიზის კომპლექსის ავადმყოფობანი - 2 თვე 2.3.     ...


                Developed by
                MRG web studio