კლინიკა "ენმედიცი" - ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ; (+995) 32 2 774 000 ან (+995) 32 2 771 000

კატეგორიები
დირექტორი
დირექტორის მოადგილეები
ფინანსები - ბიუჯეტი
რეგისტრატურა
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
დასუფთავების სამსახური
სერტიფიკატები და ჯილდოები
ვაკანსია
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
გენერალური დირექტორი - კობა ბურნაძე   განათლება 1980 - 1987 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი 1988 - 1989 რესპუბლიკური საავადმყოფო -  ინტერნატურა 2001 - თბილისი-სკრენტონის ჯანდაცვის მენეჯმენტის ერთობლივი პროგრამა 2012 - კინგსტონის უნივერსიტეტი - ''ჯანდაცვის მენეჯმენტის პროგრამა''   სამუშაო გამოცდილება 1989 - 1993 რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი - მკვლევარი      ...
გენერალური დირექტორის მოადგილე - ხათუნა კეკელაშვილი      ...
დირექტორის მოადგილე სამედიცინო დარგში - ზურაბ რობიტაშვილი      ...
სერტიფიკატი - ISO 9001:2008 (No: CI/14534)   ISO (International Organization for Standardization) სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას ნიშნავს. ISO 9001 წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აღიარებულ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემას. იგი მიეკუთვნება ISO 9000 სერიის სტანდარტებს  და ეხმარება ორგანიზაციებს მუდმივად შეესაბამებოდნენ მომხმარებლის და სხვა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებსა და მოლოდინს, აგრეთვე, ქვეყანაშ     ...
1


                Developed by
                MRG web studio