კლინიკა "ენმედიცი" - ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ; (+995) 32 2 774 000 ან (+995) 32 2 771 000

კატეგორიები
დიპლომისშემდგომი სწავლება "რეზიდენტურა"
დიპლომისშემდგომი სწავლება "უმცროსი ექიმი"
გადამზადების კურსები
უწყვეტი პროფესიული განვითარება
გაიდლაინები / პროტოკოლები
სასწავლო ცენტრი - გაიდლაინები / პროტოკოლები


                Developed by
                MRG web studio