(+995) 32 2 774 000 info@enmedic.com
   ბლოგი
სასკოლო მზაობა ბავშვთა ასაკში     /     2019-06-12
სასკოლო ასაკის ბავშვს. უპირველეს  ყოვლისა უნდა გააჩნდეს ფსიქოლოგიური მზაობა, რომელიც  გულისხმობს ინტელექტუალურ, ემოციურ  და სოციალურ მზაობას.  ინტელექტუალურ  მზაობაში იგულისხმება, თუ  რამდენად შეუძლია ბავშვს ყურადღების კონცენტრაცია, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დანახვა, აღქმა საგნებსა და მოვლენებს შორის მიმართებაში და არა ის, თუ რამდენად კარგად კითხულობს ან წერს,როგორც ამას ანიჭებენ ხშირად მშობლები უპირატესობას.         ...
დროსთან ერთად იცვლება სამყარო და მასთან ერთად გარემო პირობები ადამიანების ირგვლივ     /     2019-04-12
ადრე ბავშვები თუ დროის უმეტეს ნაწილს ეზოში ატარებდნენ,ეხლა ეს პერიოდი მნიშვნელოვნად შემცირებულია და დროის უმეტესი ნაწილი ეზოს მაგივრად ტექნოლოგიებმა შეცვალა. ზოგადად ბუნებრივ აქტივობებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მაგალითად ავიღოთ თამაში,რომლის საშუალებით ბავშვი სასიამოვნოდ ერთობა და ასევე ეს პროცესი მის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ასპექტში დადებით როლს თამაშობს, ვინაიდან ამ დროს ხდება ბუნებასთან კონტაქტი,აქტივობები იძლევა სამყაროს უკეთ შეცნობის საშუალებას,რაც ბავშვ     ...
ჯანმრთელობის რა პრობლემებს იწვევს სექსუალური ცხოვრების არქონა     /     0000-00-00
სექსუალური თავშეკავება პრობლემა ხდება იმისთვის, ვისაც უნდა და ვერ ახერხებს, ჰქონდეს სექსუალური ცხოვრება. ამის ბევრი მიზეზი არსებობს. ავადმყოფობა იწყება უკმაყოფილებიდან. სექსისგან თავშეკავება ხშირად ტრაგიკულ ფორმებს იღებს. ეს უპირველესად, ისეთ ფსიქიკურ პრობლემებს იწვევს, როგორიცაა შფოთვითი აშლილობა,  დეპრესია, ფობიური სინდრომი.   ადამიანი ამ მოჯადოებული წრიდან გამოსავალს ვერ ხედავს, ფსიქიკურ აშლილობებს სომატური, ანუ სხეულის დაავადებები მოსდევს, რ     ...
მიკროტალღური აბლაცია ხომ არ აზიანებს სხვა ორგანოებს ღვიძლის გარშემო?     /     2018-12-18
მიკროტალღური  აბლაციის დროს არ ხდება სხვა ორგანოების დაზიანება, თუმცა აუცილებლად საჭიროა სიფრთხილე ღვიძლის სიმსივნური უბნის ირგვლივ მდებარე სისხლძარღვებისა და სანაღვლე სადინარების დაზიანების საფრთხის გამო.      ...
რა შემთხვევაში შეიძლება აბლაციის გამოყენება ?     /     2018-12-12
➡️აბლაციის გამოყენებას გააჩნია თავისი გაიდლაინები. არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ადრეულ სტადიაზე შეიძლება გაკეთება. ადრეულ სტადიაზე აბლაციის შედეგი არის სიმსივნის მოშორება, ანუ მისგანგან განკურნება. ფაქტობრივად, როცა ადრეულ სტადიაზე ვაფიქსირებთ სიმსივნის არსებობას და ვაკეთებთ მიკროტალღურ აბლაციას, შედეგი პრაქტიკულად არის იგივე, რაც ამ სიმსივნის ქირურგიული წესით მოცილების შემთხვევაში. თუმცა, ტუმორი ანუ სიმსივნე უნდა იყოს მცირე ზომის. მისი აბლაციის შემთხვევ     ...

  

   (+995 32) 2 774 000;    2 771 000

   info@enmedic.com

  

   (+995 32) 2 48 38 38;    2 22 40 45

   info@enmedic.com

  

   (+995) 591 07 05 05

   info@enmedic.com